Owl Image
Owl Image
Owl Image

Phát triển ắc quy Magie

    Theo một báo cáo mới đây của Phòng thí nghiệm Công nghệ năng lượng quốc gia (NETL) tại Morgantown, West Virginia (Mỹ), về lý thuyết ắcquy magiê là một lựa chọn rất hấp dẫn so với các loại ắcquy khác.

Magiê (Mg) là kim loại rẻ (giá thành chỉ bằng một phần nhỏ của