Owl Image
Owl Image
Owl Image

Giới thiệu

Giới thiệu chung Giới thiệu chungHội Hóa học Việt Nam là một tổ chức tự nguyện của những người Việt Nam làm công tác khoa học công nghệ hóa học và sản xuất hóa chất trong và ngoài nước, được thành lập vào năm 1988, với mục đích phát triển nền Hóa học nước nhà. >> Chi tiết
 

Số lượt truy cập

6064757 Hôm nay:10