Owl Image
Owl Image
Owl Image

VRCC

Tin Hoạt động VRCC 8/2015 Tin Hoạt động VRCC 8/2015Ngày 28 /8/2015 – VRCC đã tổ chức lớp Tập huấn về “ Đánh giá hoạt động Trách nhiệm xã hội tự nguyện của Cơ sở” >> Chi tiết
VRCC- Tin hoạt động tháng 6 năm 2015 VRCC- Tin hoạt động tháng 6 năm 2015Trong 3 ngày từ 16/6 đến 18/6/2015, Hội Hóa học Việt Nam, Hội đồng Trách nhiệm xã hội tự nguyện của các doanh nhiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn: “Ngăn ngừa và ứng phó sự cố môi trường: Áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro để xây dựng kế hoạch quản lý sự cố môi trường có nguồn gốc từ hoạt động hóa chất”. >> Chi tiết
Cuộc họp nhóm chuyên gia VRCC mở rộng Cuộc họp nhóm chuyên gia VRCC mở rộng HOẠT ĐỘNG VRCC 5-2015 
CUỘC HỌP NHÓM CHUYÊN GIA VRCC MỞ RỘNG
>> Chi tiết
Tin hoạt động VRCC tháng 07 năm 2015 Tin hoạt động VRCC tháng 07 năm 2015Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện ( RC) của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã được thành lập. >> Chi tiết
Responsible Care ® Leadership Group Meeting 4/2015 Responsible Care ® Leadership Group Meeting 4/2015RCLG họp tại Miami - Tháng 4 năm 2015... >> Chi tiết
Thành lập hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện tại công ty CASUMINA Thành lập hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện tại công ty CASUMINATHÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM ( CASUMINA) (Tháng 5 năm 2015) >> Chi tiết
Hoạt động của VRCC tháng 05/2015 Hoạt động của VRCC tháng 05/2015THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM >> Chi tiết
 

Số lượt truy cập

687463 Hôm nay:235