Owl Image
Owl Image
Owl Image

Hội Hóa Học Chuẩn bị Đại hội 6

Ngày 1/6/2016, cuộc họp thường kỳ quý II của Thường trực mở rộng Hội Hóa học Việt Nam, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Lê Quốc Khánh, đã nhất trí ra thông báo về việc chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hóa học Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2016 – 2021). 

 1/ Nội dung đại hội 
 v Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2011 - 2016) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2016 – 2021). 
 v Bầu Ban Chấp hành trung ương Hội, Ban Kiểm tra và Chủ tịch Hội khóa VI. 

 2/ Thời gian dự kiến: Cuối tháng 11/2016, diễn ra trong nửa ngày 

 3/ Số đại biểu tham dự: Khoảng 150 người. Trong đó: - Các hội chuyên ngành trực thuộc Trung ương Hội: 10 đại biểu/ Hội - Hội Hóa học Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh: 10 đại biểu/ Hội - Các Hội Hóa học địa phương khác: 2-3 đại biểu/ Hội - Còn lại là khách mời và Văn phòng Hội. 

4/ Về giới thiệu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 - Số lượng: Dự kiến khoảng 100 – 120 ủy viên 
 - Tiêu chuẩn: Ngoài các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn theo qui định chung, cần lưu ý các nội dung sau: 
 v Có nhiệt huyết, tự nguyện tham gia hoạt động Hội 
 v Có sức khỏe, thời gian và điều kiện tham gia công tác Ban Chấp hành 

 - Số ứng viên phân bổ như sau: 
 v Mỗi Hội chuyên ngành giới thiệu 10- 12 ứng viên. 
 v Hội Hóa học Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh giới thiệu 10- 12 ứng viên. 
 v Các Hội Hóa học địa phương: 2 -3 ứng viên
 v Thường trực lãnh đạo Hội khóa V giới thiệu khoảng 20- 25 người. 
 Căn cứ vào danh sách trên, Ban Chấp hành khóa V sẽ tổ chức hiệp thương để đưa ra Đại hội lựa chọn giới thiệu. Ban Chấp hành quyết định thành phần, số lượng Ban Chấp hành khóa VI.

 5/ Thời hạn gửi danh sách tham dự đại hội và giới thiệu Ban Chấp hành khóa VI (theo mẫu kèm theo) gửi về Văn phòng Hội Hóa học Việt Nam trước ngày 31/8/2016. Đồng thời, đề nghị các Hội chuyên ngành, các Hội địa phương và các đơn vị trực thuộc gửi báo cáo tóm tắt về kết quả công tác 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới và các ý kiến đóng góp cho Hội. 

 6/ Để xúc tiến công việc chuẩn bị Đại hội, thành lập 2 tiểu ban: 

 v Tiểu ban Nhân sự gồm các ông: 
 Lê Quốc Khánh, Chủ réplicas de relojes tịch Hội, Trưởng ban 
 Đỗ Duy Phi, Phó Chủ tịch Hội, phụ trách khối doanh nghiệp, ủy viên 
 Nguyễn Việt Bắc, Phó CT Hội, Phụ trách khối viện nghiên cứu, ủy viên 
 Nguyễn Cương, Phó CT Hội, phụ trách khối giảng dạy, ủy viên 

 v Tiểu ban tổ chức, soạn thảo các văn kiện và vật chất gồm các ông: 
 Mai Ngọc Chúc, Phó CT Hội, Tổng thư ký, Trưởng ban 
 Chử Văn Nguyên, ủy viên Ban Thư ký, ủy viên
 Trần Quang Hân, Chánh văn phòng Hội, ủy viên 

 7/ Tiến độ công việc
 - Tháng 6/ 2016: Ra thông báo số 1 
 - Tháng 7- 8/2016 
 + Tập hợp danh sách giới thiệu các UV Ban Chấp hành 
 + Chuẩn bị các văn kiện Đại hội
 + Vận động tài trợ 

 - Tháng 9/2016: Hoàn tất thủ tục xin ý kiến với Liên hiệp Hội, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương
 - Tháng 10/2016:
 + Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội 
 + Ra thông báo chính thức ngày tổ chức đại hội 
 - Tháng 11/2016: Tiến hành đại hội 

 Văn phòng Hội trân trọng thông báo để các Hội viên tập thể, cá nhân biết và tham gia thực hiện.

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
VRCSM1

Bài viết khác

Số lượt truy cập

6086472 Hôm nay:209