Owl Image
Owl Image
Owl Image

THÔNG BÁO HỘI THI OLYPIC HÓA HỌC SINH VIÊN 2018

THÔNG BÁO SỐ 1 BAN TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2018.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO SỐ 1

BAN TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC HÓA HỌC

SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2018

 

Trong các ngày 15/4, 12/5 và 13/5/2017, Hội Hóa học Việt Nam và Ban Tổ chức Olympic Hóa học sinh viên Toàn quốc đã họp với đại diện các Trường đại học và cao đẳng khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam để thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ X năm 2018. Thay mặt Ban Tổ chức, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xin gửi đến các trường những nội dung đã được thống nhất như sau:

 

1. Quy chế và nội dung thi

-   Quy chế thi về cơ bản giữ nguyên như những năm trước.

-   Nội dung thi lý thuyết và thực hành đã được Ban Tổ chức thống nhất tại các cuộc họp với đại diện các trường, trong đó sẽ bổ sung phần Hóa học xanh vào phần thi lý thuyết của bảng C, bổ sung phần các phương pháp phổ (IR, MS, NMR) vào phần thi lý thuyết của bảng A.

-   Thời gian thi lý thuyết là 180 phút, thi thực hành là 180 phút (bao gồm lý thuyết thực hành 30 phút và thực hành 150 phút). Phần thi thực hành sẽ bốc thăm trong số các bài do Ban Tổ chức công bố.

-   Nội dung thi lý thuyết và thực hành, các biểu mẫu đăng ký tham dự được thông báo trên website của Viện Kỹ thuật Hóa học – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: http://chemeng.hust.edu.vn/olympichoahoc2018 và của Hội Hóa học Việt Namhttp://csv.net.vn/.

2. Đội tuyển và chia bảng

a. Đội tuyển

Mỗi Trường cử 1 trưởng đoàn và 2 phó đoàn. Để phù hợp chuyên môn tham gia chấm thi, đoàn cán bộ của các trường bao gồm một cán bộ có chuyên môn Hóa vô cơ/ Hóa đại cương và một cán bộ có chuyên môn Hóa Hữu cơ. Mỗi Trường cử ít nhất 1 đội tuyển; mỗi đội tuyển gồm 5 sinh viên.

Sinh viên đã đạt giải nhất trong các kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên Toàn quốc không tham gia Hội thi. Các trường gửi danh sách, phiếu thông tin cá nhân (theo mẫu do BTC gửi trong Thông báo số 2) và 02 ảnh cỡ 3x4 của các thí sinh và trưởng, phó đoàn về Ban tổ chức trước ngày 15/2/2018 để lập danh sách và làm thẻ dự thi.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin:

Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: +84-024-3868 0070               Hotline: +84-88 868 0070

Email: SCE@hust.edu.vn  và http://chemeng.hust.edu.vn/olympichoahoc2018

b. Chia bảng

Bảng A: Dành cho các trường đào tạo chuyên sâu về Hóa học, Kỹ thuật Hóa học.

Thí sinh bảng A dự thi các phần sau:

-         Thi lý thuyết: Hóa Vô cơ, Hóa đại cương, Hóa phân tích, Hóa học xanh và Hóa hữu cơ.

-         Thi thực hành: Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ.

Bảng B: Dành cho các trường đào tạo về Công nghệ và Kỹ thuật Hóa học.

Thí sinh bảng B dự thi các phần sau:

-         Thi lý thuyết: Hóa vô cơ, Hóa đại cương, Hóa học xanh.

-         Thi thực hành: Hóa vô cơ, Hóa đại cương.

Bảng C: Dành cho các trường đào tạo không chuyên Hóa

Thí sinh bảng C dự thi các phần sau:

-         Thi lý thuyết: Hóa đại cương, Hóa học xanh.

-         Thi thực hành: Hóa đại cương.

3. Giải thưởng Hội thi

Giải thưởng Hội thi gồm các giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giải thưởng của Hội Hóa học Việt Nam như các năm trước đây. Ngoài ra, nhân kỷ niệm Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ X, Hội Hóa học Việt Nam sẽ tăng thêm số giải thưởng so với các kỳ thi Olympic trước đây.

4. Địa điểm thi

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

5. Thời gian thi

Dự kiến từ ngày 11/4/2018 đến 18/4/2018

6. Đề thi

a. Đề thi lý thuyết

-       Ban ra đề thi sẽ biên soạn đề thi lý thuyết dựa trên nội dung chương trình thi, Hội Hóa học Việt Nam đề nghị các trường gửi đề nguồn và đáp án về Ban tổ chức.

-       Ban ra đề thi sẽ soạn thảo đề thi lý thuyết và đáp án cho các khối thi A, B và C dựa trên nội dung chương trình thi của các khối và có khả năng phân loại. Đáp án được xây dựng trên thang điểm 20, chi tiết đến 0,25 điểm.

-       Hình thức thi: Tự luận.

b. Đề thi thực hành

-       Trường đăng cai cử cán bộ có kinh nghiệm ra đề thi lý thuyết thực hành và đáp án. Thi lý thuyết thực hành theo hình thức trắc nghiệm.

-       Những cán bộ được mời tham gia ra đề thi có nhiệm vụ giữ bí mật đề thi và đáp án đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Về đề nguồn

Ban Tổ chức đề nghị mỗi trường gửi ít nhất 01 đề nguồn để làm cơ sở lựa chọn đề thi chính thức cho các bảng A, B, C, thời hạn gửi đề nguồn và đáp án trước ngày 20/02/2018. Cán bộ được cử biên soạn đề nguồn và đáp án sau khi biên soạn cho vào phong bì có dấu niêm phong của Trường rồi gửi cho Ban tổ chức Hội thi theo địa chỉ:

Hội Hóa học Việt Nam: PGS. TS. Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch phân hội giảng dạy Hội Hóa học Việt Nam.

Địa chỉ: Số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0904303513; Email: trungnx2004@gmail.com.

7. Coi thi và chấm thi

-   Việc tổ chức coi thi và chấm thi được thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc do Hội Hóa học ban hành.

-   Cán bộ coi thi và chấm thi không coi thi và chấm thi cho sinh viên Trường mình. Chấm thi và đáp án có thang điểm rõ ràng, được thảo luận thống nhất của cán bộ tham gia chấm thi trước khi bắt đầu chấm.

8. Kinh phí hội thi

-         Kinh phí hội thi 2.000.000 đồng/sinh viên được trường đăng cai chi cho các hoạt động tổ chức Hội thi. Hội thi Olympic Hóa học có phần thi thực nghiệm, nên số tiền dành cho mua hóa chất và dụng cụ khá lớn, vì vậy Hội Hóa học Việt Nam trân trọng đề nghị các trường, các doanh nghiệp, các công ty, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội thi. Sự đóng góp và tài trợ của quý đơn vị là nguồn động viên, khích lệ góp phần quan trọng cho Hội thi thành công tốt đẹp. Thông tin về đơn vị tài trợ sẽ xuất hiện trong các hoạt động của Hội thi và trong Buổi giao lưu giữa các trường đại học và doanh nghiệp sau khi kết thúc Hội thi.

-         Kinh phí tham dự và các đóng góp cho Hội thi được gửi về theo địa chỉ:

Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số tài khoản: 1221 0000 577511, Viện Kỹ thuật Hóa học

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành

9. Hoạt động giao lưu

Ngoài các hoạt động của Hội thi, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Hội Hóa học Việt Nam và các doanh nghiệp ngành Hóa tổ chức hội thảo nhằm thúc đẩy Phát triển đào tạo, nghiên cứu ở các trường đại học gắn với sản xuất kinh doanh bền vững trong lĩnh vực Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Hội thảo được tổ chức trong thời gian của Hội thi với sự tham gia của cán bộ và sinh viên các đoàn đến từ các trường toàn quốc.

10. Thông tin cho Kỷ yếu các Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên Toàn quốc

Nhân dịp Hội thi lần thứ X, để ghi nhận đánh dấu chặng đường phát triển sau 15 năm cùng các đơn vị tham gia và tổ chức Hội thi, Hội Hóa học Việt Nam và Ban tổ chức dự kiến in Kỷ yếu. Để cuốn Kỷ yếu xuất bản kịp thời và đạt chất lượng tốt nhất, Ban Tổ chức trân trọng đề nghị các Trường:

-         Cung cấp các thông tin, hình ảnh (có chú thích rõ ràng) về:

+       Thành tích chung của Trường tại các kỳ thi Olympic trước đây;

+       Hoạt động của Đội tuyển, cán bộ và sinh viên của Trường tại các kỳ thi;

+       Ảnh cỡ 3 x 4 và thông tin về cựu sinh viên đạt giải, về các cán bộ đã tham gia các kỳ thi (theo mẫu gửi kèm);

+       Hoạt động chung của các kỳ thi (nếu có).

-         Thời gian cung cấp thông tin:

+       Thông tin và hình ảnh từ Hội thi lần thứ I đến Hội thi lần thứ IX được gửi trong thời gian từ 15/8-15/10/2017.

+       Tiếp nhận thông tin: Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Văn phòng Viện Kỹ thuật Hóa học, điện thoại 0988061818, email: SCE@hust.edu.vn.

11. Thường trực Ban tổ chức

-         Đại học Bách khoa Hà Nội:

PGS.TS. La Thế Vinh, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  Điện thoại 0912540041, email: vinh.lathe1@hust.edu.vn.

   

-         Hội Hóa học Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch phân hội giảng dạy Hội Hóa học Việt Nam. Địa chỉ: số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại 0904303513, email: trungnx2004@gmail.com.

Hội Hóa học Việt Nam xin thông  báo và trân trọng kính mời các trường đăng ký tham dự Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên Toàn quốc lần thứ X.

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
HLK8BS

Bài viết khác

Số lượt truy cập

6086514 Hôm nay:251