Owl Image
Owl Image
Owl Image

VRCC- Tin hoạt động tháng 6 năm 2015

Lớp tập huấn được tổ chức tại Công Ty TNHH một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn. 
Tới dự lớp tập huấn có đại diện của Lãnh đạo Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Công thương, Hội Hóa học Việt Nam, VRCC. 

Các học viên là các cán bộ phụ trách công tác an toàn và bảo vệ môi trường đến từ các doanh nghiệp thành viên của VRCC đã tham gia lớp tập huấn này. Trong chương trình, lớp tập huấn đã trang bị cho các học viên những kiến thức rất cần thiết cho công tác ngăn ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 
 -Luật BVMT 2014 và yêu cầu công tác đánh giá rủi ro MT và kế hoach ngăn ngừa ứng phó sự cố môi trường
 - Yêu cầu cơ bản của Kế hoạch ngăn ngừa ứng phó sự cố cấp tỉnh của Thủ tướng Chính phủ
 - Nội dung và những yêu cầu cơ bản của Kế hoạch ngăn ngừa và ứng phó sự cố môi trường có nguồn gốc hóa chất
 - Đánh giá rủi ro và Quản lý rủi ro/sự cố môi trường có nguồn góc hóa chất
 - Xác định thứ tự ưu tiên trong triển khai kế hoạch ngăn ngừa - ứng phó sự cố môi trường có nguồn gốc hóa chất (dựa trên ĐGRR)
 -Những nội dung cơ bản của CODE 1 của RC về tăng cường quan hệ với cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng và triển khai kế hoach ứng phó sự cố của doanh nghiệp hóa chất
 - Phối hợp với các lực lượng địa phương (UBND các cấp, CA, Ytế, Bộ đội…) trong ứng phó sự cố. 
Đồng thời, các học viên đã được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế :
 -Giới thiệu công tác quản lý môi trường và các bài học kinh nghiệm của Cty Binh Sơn
 - Các quy định của Cty BASF về an toàn và môi trường trong lưu giữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
 - Kinh nghiệm xây dựng Kế hoạch ngăn ngừa ứng phó sự cố hoá chất cấp tỉnh của Đồng Nai
 - Kinh nghiệm ứng phó của Bộ Tư lệnh Hóa học Để củng cố kiến thức đã được trang bị trong lớp tập huấn, các học viên đã thực hiện bài tập thực hành về xác định nguy cơ và thứ tự ưu tiên trong quản lý rủi ro môi trường.

Ban Truyền thông – VRCC- 6/2015

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
GX63EY

Bài viết khác

Số lượt truy cập

687537 Hôm nay:309