Owl Image
Owl Image
Owl Image

Cuộc họp nhóm chuyên gia VRCC mở rộng

Ngày 13/5/2015 tại Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ( VinaChem), Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện các Doanh nghiệp Hóa chất Việt Nam ( VRCC) đã tổ chức cuộc họp nhóm chuyên gia ( EXPERT NETWORK – EN ) Đến dự phiên họp nhóm EN có : 
 - Chủ tich Hội HHVN ( CSV ) Lê Quốc Khánh 
 - Phó CT Hội HHVN0 Chủ tịch VRCC Đỗ Duy Phi 
 - PCT-Tổng Thư ký VRCC Đỗ Thanh Bái 
 - PCT VRCC Chử Văn Nguyên. 
 - Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương. 
 - Ông Ngô Đại Quang, Phó Tổng GĐ VinaChem 
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Hóa chất, Cục Kiểm soát ô nhiễm, Bộ Tài nguyên Môi trường. 
 - Ông HORI - Tổng GĐ EVONIK Vietnam - Trưởng nhóm EN của VRCC 
 - Ông David - Tổng GĐ Bayer Vietnam, Thành viên EN, 
 - Các ủy viên thường trực VRCC, các thành viên khác của EN. 

 Các nội dung đã được đề cập : 
 1- Chủ tich CSV khẳng định vai trò và tư cách pháp nhân của các doanh nghiệp hóa chất có vốn đầu tư nước ngoài ( FDI) trong hoạt động của Hội HHVN, đặc biệt là trong VRCC, cũng như sự cần thiết tham gia ngày càng mạnh hơn của các chuyên gia từ các doanh nghiệp FDI vào mạng lưới EN của VRCC. 
Chủ tịch CSV cũng đề nghị các công ty hóa chất VN và FDI cử các chuyên gia có kinh nghiệm và tâm huyết từ các công ty của mình tham gia EN một cách thường xuyên, nhất là các hoạt động đào tạo, đánh giá rủi ro RC và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động RC; Trong các kỳ họp quan trọng của VRCC, sự có mặt của các Tổng GĐ hay Tổng Đại diện là rất cần thiết. 

 2- Ông Nguyên Văn Thanh - Cục trưởng Cục Hóa chất Bộ Công Thương đã khẳng định sự cẩn thiết của tổ chức VRCC cũng như vai trò của CSV/VRCC trong lĩnh vực phát triển công nghiệp hóa chất của VN nói chung và lĩnh vực hoạt động liên quan đến EHS trong công nghiệp hóa chất. 
Ông Nguyễn Văn Thanh đề nghị củng cố hơn nữa bộ máy của VRCC cũng như mạng lưới EN để đảm nhiệm hiệu quả hơn các yêu cẩu của VRCC. Đồng thời cũng yêu cầu CSV tham gia mạnh hơn trong việc yêu cầu đổi mới hoạt động của các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp để có sự tham gia hiệu quả hơn của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Việt Nam. Cục trưởng Cục Hóa chất cũng cam kết sẽ phối hợp với CSV và VRCC từng bước đưa các CODE của RC vào các quy định pháp lý của Việt Nam dưới dạng các tiêu chuẩn hay quy chuẩn kỹ thuật đặc trưng cho ngành hóa chất. Tuy nhiên ông Thanh cũng đề nghị VRCC có những hoạt động để doanh nghiệp VN và doanh nghiệp FDI thấy rõ những lợi ích có được khi tham gia VRCC, để ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tự nguyên tham gia VRCC 

 3- Ông Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao quá trình hoạt động của VRCC trong việc phối hợp với Bộ TNMT trong các hoạt động liên quan đến quản lý rủi ro hóa chất, rủi ro môi trường
Ông Tuấn đề xuất 1 số hoạt động sắp tới nhằm lồng ghép việc triển khai các CODE của RC khi thực hiện các nôi dung của Luật MT mới (2014), đặc biệt trong lĩnh vực hóa chất, cũng như việc thực hiện một số các công ước quốc tế như Công ước Rostecdam, Stockholm và Basel. 
Ông Tuấn cũng đề xuất phối hợp các hoạt động về nâng cao nhận thức và đào tạo chuyên sâu về an toàn hóa chất giữa VRCC và Bộ TNMT (Cục KSON). Ông Tuấn cũng mong muốn được phối hợp với các chuyên gia của CSV/VRCC trong việc triển khai các hoạt động về KSON, thực hiện nghị định mới của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu. 

 4- Đại diện cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Ông Ngô Đại Quang khẳng định sự cam kết tham gia của VinaChem vào sự hình thành và phát triển tổ chức VRCC và cam kết tiếp tục hỗ trợ các nguồn lực về chuyên gia và tài chính cho hoạt động của VRCC thường xuyên hơn và hiệu quả hơn. 

 5- Ông Hori phát biểu ý kiến, nêu lên một số băn khoăn của một số doanh nghiệp FDI là làm sao để đẩy mạnh hơn nữa vai trò và uy tín của VRCC sao cho có thể tạo ra sức hút mạnh mẽ hơn đối với các doanh nghiệp VN và nước ngoài. Các hoạt động hiên nay chỉ mới trong khuôn khổ của 1 số doanh nghiệp, và còn thiếu sự đồng bộ. 

 6- Ông David phát biểu đánh giá cao các ý kiến của CSV, của VinaChemia, Cục KSON và của VinaChem trong việc ủng hộ các hoạt động của VRCC. Ông David cũng nhận thấy cần tạo ra các diễn đàn tự nguyên để chia sẻ các thông tin hoạt động của RC tại Việt Nam cho những người còn ít biết về VRCC 

 7- Ông Đõ Duy Phi và Ông David đã đề xuất tổ chức các cuộc gặp mặt (tự nguyện) dưới các hình thức đơn giản giữa các doanh nghiệp FDI với VRCC, giữa các doanh nghiệp lớn của VN và doanh nghiệp FDI cùng với đại diện VRCC, hoặc và với đại diện cục Hóa chất, Cục KSON để nâng cao nhận biết của các doanh nghiệp này về VRCC, vai trò của VRCC và từ đó tạo ra sức hấp dẫn của RC đối với các doanh nghiệp này 

 8- Ông David đề nghị sẽ cử Ông Mạnh (Tập đoàn Bayer) phối hợp với Ông Đỗ Thanh Bái (VRCC) trong việc chuẩn bị lớp đào tạo về Đánh giá các hoạt động RC; dự kiến khóa tập huấn này sẽ được tổ chức kế sau Hội nghị VRCC thường niên vào tháng 8/2015 tại TP HCM Các đại biểu dự phiên họp đã nhất trí với các nội dung đã được đề cập và thảo luận nêu trên. Sau cuộc họp này VRCC và Nhóm Chuyên gia sẽ khẩn trương triển khai các công việc nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động theo tiêu chí của RC trong các Doanh nghiệp Hóa chất Việt nam và các Doanh nghiệp FDI 

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
J17R4A

Bài viết khác

Số lượt truy cập

687534 Hôm nay:306