Owl Image
Owl Image
Owl Image

VRCC làm việc tại nhà máy phân lân văn điển

Ngày 25 tháng 3 năm 2014, theo chương trình hoạt động năm 2014, Ban thường trực VRCC đã về làm việc tại Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhằm xúc tiến các hoạt động RC tại các DNHCVN. Các ông Đỗ Duy Phi - Chủ tịch, Đỗ Thanh Bái - Tổng thư ký và một số uỷ viên thường trực khác của VRCC đã tham gia chương trình làm việc này. 


Giám đốc Công ty Hoàng Văn Tại và các cán bộ có trách nhiệm triển khai hoạt động RC của Công ty đã trực tiếp làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty đã báo cáo tóm tắt về tình hình sản xuất của Công ty, những vấn đề có liên quan đến An toàn - Sức khoẻ - Môi trường và những hoạt động hướng tới thực hiện các tiêu chí của RC trong quá trình sản xuất của Công ty. Với đặc trưng là một cơ sở sản xuất phân bón nằm gần kề khu dân cư. Trong nhiều năm qua Công ty Phân lân nung chảy đã có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường: Cải tiến công nghệ, tái sử dụng chất thải rắn, sử dụng nước tuần hoàn, không có nước thải trong quá trình sản xuất ra môi trường, cải tiến việc xử lý khí thải…Các biện pháp trên đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ môi trường sản xuất và môi trường sống của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, để thực hiện đúng với các tiêu chí của RC, lãnh đạo VRCC và Lãnh đạo Công ty nhận thấy cần hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, tích hợp các nhiệm vụ của RC vào các tổ chức thích hợp trong cơ cấu đó. Các hoạt động RC cần được theo dõi một cách có hệ thống. Mặt khác cần nâng cao nhận thức cộng đồng về các hoạt động RC Giám đốc Công ty đề nghị chọn các tiêu chí : - Nâng cao nhận thức cộng đồng về RC và ứng phó sự cố - An toàn quá trình sản xuất. - An toàn - Sức khoẻ người lao động - Ngăn ngừa ô nhiễm. Là các tiêu chí cần ưu tiên để triển khai hoạt động RC của Công ty. Lãnh đạo VRCC và Lãnh đạo Công ty nhất trí: trong thời gian tới, VRCC sẽ tổ chức các lớp Tập huấn về các nội dung hoạt động của RC cho các đốib tượng thích hợp của Công ty. Mai Đức Thắng - Thường trực VRCC – Tin đưa từ Hà Nội

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
571Q4U

Bài viết khác

Số lượt truy cập

687527 Hôm nay:299