Giới thiệu Tạp chí Hóa học và Ứng dụng

CÔNG NGHỆ PIN ION LITHIUM KIỂU MỚI

Các nhà khoa học tại Đại học tổng hợp Rice (Mỹ) đã phát triển một loại pin lithium-ion kiểu mới, có khả năng sơn lên hầu hết các loại bề mặt.

Đọc thêm...