Owl Image
Owl Image
Owl Image

BÁO CÁO KẾT QUẢ ISPAC 2017 “HÔI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ HÓA HỌC CƠ BẢN VÀ HÓA HỌC ỨNG DỤNG”

Trong ba ngày từ 8-10/6/2017, tại khách sạn Continental, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội nghị Khoa học quốc tế về hóa học cơ bản và hóa học ứng dụng – International Symposium on Pure and Applied Chemistry, ISPAC2017.


Hội nghị do Hội Hóa học Việt Nam (CSV) cùng Hội Hóa học thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Hóa học Malaysia (IKM), Tổ chức Tương tác Khoa học Công nghệ JIST Nhật Bản, Tập đoàn Hóa học châu Á (ACC) đổng tổ chức.

Tham gia Hội nghị có các nhà hóa học đến từ 8 quốc gia, đông đảo nhất là các chuyên gia Nhật Bản (203 người), Việt Nam (62 người), Malaysia (37 người) cùng các chuyên gia Singapore, Đức, Pháp, Thái Lan và Campuchia. Đến dự khai mạc Hội nghị có Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; GS. TS. Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam; GS. TS. Nguyễn Ngọc Giao – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Tp Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam Đặng Vũ Minh đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị.

Hội nghị gồm 6 báo cáo tại các phiên toàn thể và nhiều báo cáo ở 12 tiểu ban chuyên ngành, cụ thể gồm:

Hóa hữu cơ (ORG): 60 báo cáo (chiếm gần 30% tổng số)

Hóa học các hợp chất cơ kim (OMG): 16 báo cáo

Hóa lý (PHY): 18 báo cáo

Hóa học hợp chất Fluor (FLU): 5 báo cáo

Khoa học CN vật liệu (MST): 53 báo cáo (gần 20% tổng số)

Hóa lý hữu cơ (POC): 11 báo cáo

Phương pháp giảng dạy và nghề nghiệp (CECC): 4 báo cáo

Hóa học môi trường (ENC): 6 báo cáo

Hóa vô cơ và phối trí (INO): 16 báo cáo

Hóa học phân tích (ANC): 14 báo cáo

Hóa học cao phân tử (POL): 14 báo cáo

Sinh hóa hữu cơ (BIO): 10 báo cáo

Tổng số các báo cáo tại Hôi nghị là gần 270 bài. Tuyệt đại đa số dưới dạng báo cáo miệng (oral). Bên cạnh nỗ lực của phía Việt Nam, sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học Nhật Bản đã góp phần vào thành công về chất lượng chuyên môn của Hội nghị.

Các báo cáo có chất lượng thông tin cao, nội dung khoa học sâu sắc, nêu lên những tiến bộ trong tổng hợp, khảo sát, các kỹ thuật phân tích đánh giá mới. Nhiều kết quả có ảnh hưởng lớn cũng như có triển vọng ứng dụng thực tế rõ ràng

Trong dịp này, các nhà hóa học Việt Nam đã tham gia 16 báo cáo oral và 4 báo cáo dạng poster. Tạp chí Hóa học đã ra số đặc biệt về Hội nghị toàn văn bằng tiếng Anh, Tạp chí Hóa học 51(3e) tháng 6/2017, có dung lượng 255 trang, gồm 46 bài của nhiều tác giả. Tất cả các bài đều được phản biện nghiêm ngặt theo đúng qui chế của Viện Hàn lâm và Hội đồng Biên tập.

ISPAC 2017 là một hoạt động khoa học thành công, được bạn bè và đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao.

Đây là Hội nghị quốc tế lần thứ 2 do Hội Hóa học Việt Nam phối hợp với Hội Hóa học Malaysia tổ chức trong vòng hơn hai năm qua (sau Hội nghị lần đầu tổ chức tại Hà Nội – VMICC 11/2014).

Sau đây là một số hình ảnh tại cuộc Hội nghị:Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
7PKDOE

Bài viết khác

Số lượt truy cập

687478 Hôm nay:250